نقاشی های کشور: کلود مونه

آسیاب
فرانسه کلود مونه

آسیاب های بادی در میان بادهای پرقدرت

خالق این تابلو، کلود مونه در اولین سفرش به کشور هلند در سال 1871 میلادی به همراه همسر و فرزندانش وارد شهر زاندام (Zaandam) شد که این سفر خانوادگی در حدود 3 یا 4 ماه به طول انجامید و بنا به گفته خود...

فرانسه کلود مونه

کشتیرانی زیر تابش نور ماه

در این تابلو نقاشی، پرتوهای جسورانه و خیره کنند نور درخشان مهتاب که به سختی از میان تیرگی آسمان شب گذر کرده و باعث روشن شدن این چشم انداز زیبای دریایی شده اند، به تاثیر بسیار چشمگیر این صحنه کمک قابل...

خرید نقاشی های سایت بر اساس دسته بندی زیر: