نقاشی های کشور: پیر آگوست رنوآر

دو خواهر
پیر آگوست رنوآر فرانسه

تابلو نقاشی دو خواهر روی تراس

نام نقاش و خالق این اثر: پیر آگوست رنوآر. تاریخ خلق نقاشی: سال 1881 میلادی. نام نقاشی به زبان فرانسوی: Sur la terrasse. سبک اثر: امپرسیونیسم. محل جغرافیایی خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس. رسانه: رنگ...

خرید نقاشی های سایت بر اساس دسته بندی زیر: