نقاشی های فرانسیسکو گویا

فرانسیسکو گویا در این نقاشی به خلق صحنه ای شبانه از چگونگی برگزاری یک دادگاه مخوف تفتیش عقاید در اسپانیای قرون میانه پرداخته است. این نقاشی زیبا را باید یک اثر انتقادی و سیاسی دانست که می خواهد شرایط...

نقاش: فرانسیسکو گویا تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1786 تا 1787 میلادی کشور: اسپانیا سبک: رمانتیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: برداشت خرمن محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، انباشته کردن گندم و جو پس از...

نقاش: فرانسیسکو گویا تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1824 تا 1828 میلادی کشور: اسپانیا رسانه: مداد رنگی مومی، لیتوگرافی بر روی کاغذ فرانسیسکو گویا یکی از آخرین بازماندگان استادان کهنه کار: فرانسیسکو گویا...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.