نقاشی زن کتابخوان در فصل بهار

نقاشی زن کتابخوان در فصل بهار
زن کتابخوان، کلود مونه، 1872 میلادی

نقاشی زن کتابخوان در فصل بهار از جمله معدود آثار کلود مونه می‌باشد که دارای دو نام است. نام نخست این تابلوی دل‌انگیز، بهار و نام دوم آن، زن کتابخوان است که البته درست‌تر به نظر می‌رسد که از نام دوم برای معرفی این اثر استفاده شود زیرا این عنوان بهتر می‌تواند از مضمون نقاشی در ذهن بیننده و مخاطبی که به آن می‌نگرد، اثرگذار باشد. کلود مونه تابلوی زن کتابخوان در فصل بهار را در سال 1872 میلادی خلق کرده و به خوبی توانسته است تا میان مفهوم کتابخوانی و حالت خوش‌آیند بودن آن و ویژگی فصل بهار که همان سرسبزی و طراوت است، ارتباط برقرار سازد. البته که خواندن کتاب به زمان و فصل خاصی منحصر نیست اما اگر این خواندن در لحظات شیرین و دلکش بهاری اتفاق افتد، بدون شک تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

کلود مونه اواخر دسامبر 1871 میلادی به شهر ارژانتوی (Argenteuil) در فرانسه نقل مکان کرد و در طول حضور خود در این شهر، بارها به کشیدن مناظر گوناگون در فصل‌های متنوع پرداخته است. او اغلب از منظره‌های موجود در حیاط خانۀ خود به همراه همسر و فرزندانش نقاشی می‌کشید که شاید این زن کتابخوان، همسر واقعی وی باشد.

بزرگنمایی نقاشی زن کتابخوان

بزرگنمایی نقاشی زن کتابخوان

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.