نقاشی های کشور: پابلو پیکاسو

گیتار
اسپانیا پابلو پیکاسو

گیتار کلاسیک روی میز اثر پیکاسو

گیتار کلاسیک روی میز اثر پیکاسو یکی از برجسته ترین آثار اوست. پیکاسو مردی بود که قدرت خود را می شناخت و قطعاً کمبودهایش را نیز می دانست. ویژگی او همیشه مهر با وقار و کمابیش میهمان نوازی درباری یک...

خرید نقاشی های سایت بر اساس دسته بندی زیر: