نقاشی های کشور: ونسان ون گوگ

انجیل
هلند ونسان ون گوگ

نقاشی غمگین کتاب مقدس انجیل و شمع خاموش

ون گوگ این نقاشی را زمانی کشید که پدرش (تئودوروس) به طور ناگهانی در سال 1885 میلادی درگذشت و همین اتفاق غیر منتظره باعث شد تا ونسان دچار اندوه شدیدی به خاطر از دست دادن پدرش شود و نسبت به وسیله هایی...

برداشت محصول ذرت
فرانسه هلند ونسان ون گوگ

آغاز زمان برداشت محصول ذرت

ونسان ون گوگ در ماه مارس سال 1886 میلادی از کشور خود یعنی هلند خارج شد و به کشور فرانسه نقل مکان کرد و در منطقه مونمارتر (Montmartre) واقع در شهر پاریس ساکن شد. او تا پایان عمر خود در کشور فرانسه...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: آوریل 1888 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر آرل. ملیت نقاش: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: چشم انداز سبک: پست امپرسیونیسم محل نگهداری تابلو نقاشی: موزه...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1885 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم موضوع: چشم انداز، کلبه زیبای جنگلی، منظره غروب تماشایی آفتاب، خانه روستاییان کشاورز در میان...

پارک عمومی در آرل
فرانسه هلند ونسان ون گوگ

نقاشی منظره پارک شهر آرل

نام نقاش مشهور و توانمند این اثر: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1888 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر آرل ملیت نقاش: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم مکان کنونی نگهداری...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس ملیت نقاش: کشور هلند سبک: پست امپرسیونیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: میوه های محبوب در فصل پاییز، نقاشی میوه...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس ملیت نقاش: کشور هلند سبک: پست امپرسیونیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی طبیعت بی جان با محوریت گلها و ظرف...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1888 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم بخشی از زندگینامه ونسان ون گوگ در فرانسه: ون گوگ در سال 1886 میلادی به فرانسه رفت و در...

خرید نقاشی های سایت بر اساس دسته بندی زیر: