نقاشی های ونسان ون گوگ

ون گوگ این نقاشی را زمانی کشید که پدرش (تئودوروس) به طور ناگهانی در سال 1885 میلادی درگذشت و همین اتفاق غیر منتظره باعث شد تا ونسان دچار اندوه شدیدی به خاطر از دست دادن پدرش شود و نسبت به وسیله هایی...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: آوریل 1888 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر آرل. ملیت نقاش: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: چشم انداز سبک: پست امپرسیونیسم محل نگهداری تابلو نقاشی: موزه...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1885 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم موضوع: چشم انداز، کلبه زیبای جنگلی، منظره غروب تماشایی آفتاب، خانه روستاییان کشاورز در میان...

نام نقاش مشهور و توانمند این اثر: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1888 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر آرل ملیت نقاش: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم مکان کنونی نگهداری...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس ملیت نقاش: کشور هلند سبک: پست امپرسیونیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: میوه های محبوب در فصل پاییز، نقاشی میوه...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1887 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر پاریس ملیت نقاش: کشور هلند سبک: پست امپرسیونیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی طبیعت بی جان با محوریت گلها و ظرف...

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1888 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم بخشی از زندگینامه ونسان ون گوگ در فرانسه: ون گوگ در سال 1886 میلادی به فرانسه رفت و در...

۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.