آواز خواندن پرندگان در جنگل

پرندگان

در این نقاشی اول از همه آنچه که بسیار توجه برانگیز و زیباست، هماهنگی، هم صدایی و اتحاد طبیعت و ساکنان آن با همدیگر است. تمام اجزای این اثر هنری نیز به روشنی می خواهند همین نکته را بیان کنند که هرآنچه در ساختار طبیعی این جهان وجود دارد، این قابلیت ذاتی را نیز دارد که با سایر اجزای موجود در کنار خود سازگاری پیدا کند. این هماهنگی و سازگاری را سنیدرز بصورت یک نقاشی نمادین تصویرگری کرده است که در یک جنگل که نمادی از کلیت جهان می باشد، انبوهی از پرندگان مختلف که نمادی از کلیت ساکنان و اجزای این جهان می باشند، به دور هم گرد آمده و بصورت یکصدا و هماهنگ با هم در حال سر دادن آواز دسته جمعی هستند. در میان این پرندگان نمی توان نشانه ای از تقابل و شکنندگی را مشاهده کرد. هیچ پرنده شکارگری در جمع آنها وجود ندارد که بتواند این گروه پیوند خورده و همخوان را از هم بگسلاند. البته از میان این پرندگان، توجه خاص سنیدرز به طاووس انکار ناپذیر است. او این پرنده باشکوه را در مرکز توجه سایر پرندگان قرار داده و حالت پرنده های اطراف او نیز به آسانی نشان می دهد که توجه همه آنها بسوی طاووس متمایل شده که نمادی از برترین زیبایی در میان همنوعان خود است. این آوازه خوانی و کنسرت دسته جمعی پرندگان می تواند به ما آدمیان این پیام را برساند که ما نیز می توانیم در عین داشتن تفاوت با سایر اطرافیان خود، با آنها همصدا و هماهنگ شده و از تفاوتهای جزئی و ناچیز چشم پوشی کنیم.

نام نقاش این تابلوی سرشار از زندگی و آواز: فرانتس سنیدرز
تاریخ تقریبی و معتبر خلق این اثر: سنیدرز این نگاره ارزشمند و چشم نواز را در فاصله زمانی سالهای 1629 تا 1657 میلادی کشیده است.
رسانه: رنگ روغن روی بوم
اندازه اصلی و دقیق این نقاشی: این تابلو دارای 334 سانتی متر پهنا و 203 سانتی متر ارتفاع می باشد.
نام موزه ای که این تابلو در آن قرار دارد: هم اکنون از این اثر زیبای هنری در موزه دل پرادو (Prado Museum) نگهداری می شود.
نشانی ساختمان این موزه هنری و تاریخی: کشور اسپانیا، شهر مادرید (Madrid).
نام جنبش هنری که سنیدرز پیرو آن بود: باروک
ملیت نقاش و محل کشیده شدن این اثر: او در ناحیه فلاندر به دنیا آمد و این تابلو را نیز در آن ناحیه کشیده است.
موضوع: نقاشی پرندگان در منظره جنگل زیبا، مرغ و خروس، نقاشی جنگل و حیوانات وحشی، اردک درون آب برکه، نشستن پرنده بر روی شاخه درخت، گنجشکهای کوچک جنگلی، نقاشی یک طاووس سبز زیبا، طوطی سرخ رنگ روی شاخه درخت.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.