دختر ایتالیایی زیبا و جوان

بازدید: 1980 بازدید
دختر ایتالیایی

نقاش: فرانس زاور وینترهالتر
تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1833 تا 1834 میلادی.
کشور: آلمان
رسانه: رنگ روغن روی بوم
موضوع: دختر، زن، صحنه و لباس، مردم، فرهنگ، کشور ایتالیا، انسان، گلها و گیاهان، ظرف، پرتره.