نگاره مینیاتوری گواش از مرد سوار بر اسب زیبا

بازدید: 2670 بازدید
سوارکار

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: اواخر قرن 16 میلادی
کشور: ایران
رسانه: مینیاتور گواش و طلا
موضوع: نگاره های مینیاتوری هنرمندان ایرانی، مرد سوارکار ایرانی.

حمله و تسلط مغول بر ایران و تاثیر آن بر هنر و سبک نقاشی ایرانی

در این نگاره آنچه که قبل از هر چیزی توجه بیننده آن را به خود جلب می کند، شباهت چهره مرد سوارکار به چهره مردم سرزمین چین است. در واقع دلیل این شباهت، نفوذ سبک نقاشی چین در دوره تسلط مغول بر ایران است. در هنگام حمله مغول به ایران به دلیل صدمات بسیار شدیدی که به فرهنگ و جامعه آن دوران ایران وارد شد، برای مدت زیادی جامعه در مرگ هنری قرار گرفته بود و هنر در تمام زمینه ها به نوعی راکد و بی رونق شده بود. بعد از مدتی بیگانگان مغول نیز مانند سایر مهاجمان قبل از خود که به این سرزمین تاخته بودند، آرام آرام تحت نفوذ فرهنگ ایرانی قرار گرفته و بر آن شدند که به ترویج هنر بپردازند و به همین دلیل تعدادی از نقاشان چین را به ایران آوردند و همین آغازی بود بر نفوذ سبک چینی در نگارگری های ایرانیان در آن دوران.

رسیدن هنر ایرانی به جایگاه اصلی و واقعی خود

البته هنر نگارگری ایرانی در قید و بند سبک چینی نماند و اگرچه به آن شباهت داشت اما از نظر ظرافت و نوع بکارگیری رنگ و چگونگی استفاده از خطوط، از سبک چینی فراتر رفت و هویت واقعی خود را که از فرهنگ ایران سرچشمه گرفته بود، نمایان کرد.