شکل بدن و چهره زن با سر پوشیده

بازدید: 1313 بازدید
زن

نقاش: پونتورمو
تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1514 تا 1515 میلادی
کشور: ایتالیا
رسانه: طرح اولیه با رنگ سرخ روی کاغذ

نقاشی زن مرموز با حالتی نیم‌پنهان

در این نقاشی شکل و پیکر یک زن در حالتی عجیب و غیر عادی به تصویر کشیده شده است. حالت بدن این زن به گونه ای است که هم می توان او را ایستاده تصور کرد و هم زانو زده. با توجه به اینکه قسمت پایین بدن زن، یعنی پاهای او، به طور کامل کشیده نشده است، پس به خوبی نمی توان تشخیص داد که آیا او در حالت ایستاده قرار دارد یا بر روی زمین زانو زده است. در واقع باید این تصویر را «نیم پنهان» دانست، یعنی نیمی از تصویر پنهان و نامشخص است و بیننده باید خود در مورد آن نیمه پنهان تصمیم بگیرد و بر طبق دیدگاه و درک خود از اثر، درباره آنچه که به چشم دیده نمی شود، قضاوت کند.