خسرو پرویز چگونه کشته شد

مرگ خسرو پرویز

نقاش: ناشناس
تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی
کشور: ایران
سلسله: تیموری
رسانه: مینیاتور گواش
کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – خسرو و شیرین
شخصیت: خسرو پرویز ساسانی
مکتب: هرات
موضوع: ادبیات

نظامی گنجوی – خمسه (پنج گنج) – خسرو و شیرین، کشتن شیرویه خسرو را:

چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ
که خون برجست ازو چون آتش از میغ

چو از ماهی جدا کرد آفتابی
برون رفت او ز روزن چون عقابی

ملک در خواب خوش پهلو دریده
گشاده چشم و خود را کشته دیده

ز خونش خوابگه طوفان گرفته
دلش از تشنگی در جان گرفته

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.