نقاش جوان اثر ایوان فیرسوف

نقاش جوان اثر ایوان فیرسوف
نقاش جوان، ایوان فیرسوف، 1760 میلادی

تابلوی نقاش جوان اثر ایوان فیرسوف (Ivan Firsov) یکی از نادرترین تابلوها در نقاشی قرن هجدهم کشور روسیه است که در سال 1760 میلادی ترسیم گردید. آنچه که در این اثر بسیار اهمیت دارد آن است که دو خاصیت طبیعی بودن و تازگی داشتن سبک هنری در آن به خوبی جلوه‌گر است. فیرسوف در تابلوی خود یک نقاش جوان را در حال کشیدن چهرۀ یک دختربچه نشان داده است که با مهارت و تسلط کامل در حال انجام دادن این کار است. شیوۀ نشستن نقاش جوان روی صندلی و قرار دادن پای خود روی پایۀ نگه‌دارندۀ بوم در نوع خود جالب توجه است و در همان نگاه نخست، نظر بیننده را به خود معطوف می‌کند. در کنار این کودک، بانویی ایستاده است تا کودک را در شرایط مناسب و مورد نظر نقاش، ثابت نگه دارد زیرا به نظر می‌رسد که این دختربچه به دلیل سن اندک خود نمی‌تواند حالت خود را برای مدت طولانی حفظ کند و به همین دلیل به کمک این زن نیاز داد. در این اثر خبری از بلندپروازی نیست و فقط یک رویداد معمولی تصویرگری شده است. در واقع این اثر پیام خاصی را به بیننده نمی‌رساند و می‌توان ادعا کرد که این تابلو یک تابلوی مفهوم‌گرایانه نیست، بلکه تنها یک کار هنری بسیار زیباست که البته تا همین اندازه هم دارای ارزش است.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.