گریختن خانواده حضرت عیسی مسیح به مصر

گریختن

نقاش: هری مِت دِ بلس
نقاشی رنگ روغن روی پانل
کشور: هلند، نیمه اول قرن 16 میلادی
شخصیت: مسیح، مریم، یوسف
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.