چیدمان میز صبحانه خوری کوچک با ظروف زیبا

بازدید: 608 بازدید
صبحانه

نقاش: پیتر کلس
تاریخ خلق اثر: سال 1646 میلادی
کشور: هلند
رسانه: رنگ روغن روی بوم

نقش فرعی و کم اهمیت اشیاء ساکن و بی جان در نقاشی

کشیدن نقاشی از اشیاء ساکن و بی جان، یکی از مهمترین و بارزترین مشخصه های ژانر نقاشان هلندی در دوران طلایی هنر کشور هلند است. تا اواسط قرن هفدهم میلادی، کشیدن تصویر از اشیاء ساکن و بی جان، هنوز به صورت یک سبک و شیوه منظم و مشخص، پدیدار نشده بود. یعنی تا قبل از این زمان شاهد آثار نقاشانی که به طور متمرکز به خلق نقاشی با موضوع اشیاء ساکن اقدام کرده باشند، نیستیم. اشیاء بی جان در نقاشی های گذشتگان همیشه وجود داشته اند اما با این تفاوت که موضوع و محوریت اصلی این نقاشی ها نبوده اند بلکه مکملی بودند در کنار موضوع اصلی. برای مثال: تا قبل از قرن 17 میلادی، تابلوهای نقاشی زیادی وجود دارد که در آن یک بانوی خانه دار در آشپزخانه به تصویر کشیده شده است و در کنار او، ابزار و اشیاء آشپزخانه اش نیز قرار دارند، موضوع اصلی این نقاشی ها همان بانو است و اشیاء ساکن و بی جان کنار او، در واقع به عنوان یک بخش فرعی از نقاشی در نظر گرفته شده اند.

تبدیل شدن اشیاء ساکن و بی جان به موضوع اصلی نقاشی

از اواسط قرن هفدهم میلادی به بعد شاهد به وجود آمدن نقاشی هایی هستیم که موضوع اصلی آنها اشیاء بی جان هستند و تمرکز اصلی اثر بر پایه این اشیاء قرار دارد، همانطوری که در این نقاشی نیز می توانید ببینید که ابزار و وسایل یک آشپزخانه، موضوع اصلی هستند و دیگر آن نقش فرعی را کنار گذاشته و نقش اصلی را بر عهده گرفته اند.