معجزه صید زیاد ماهی با تور در زمان قحطی

ماهیگیری

نقاش: رافائل سانتسیو
تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1515 تا 1516 میلادی
کشور: ایتالیا
رسانه: نقاشی با ذغال چوب بر روی کاغذ نصب شده روی بوم
شخصیت: مسیح
موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، صحنه ای از صید زیاد ماهی توسط صیادان نا امید از گرفتن ماهی، معجزه مسیح در زمان قحطی و کم یابی ماهی.

شگفتی صیادان و حواریون از وفور ماهی:

این نقاشی بسیار هنرمندانه، دو قایق صید ماهی را بر روی آب نشان می دهد که حضرت عیسی مسیح در یکی از آنها نشسته است. در قایقی که مسیح در آن قرار دارد، دو تن از حواریون آن حضرت نیز حضور دارند. این دو نفر با حالتی بسیار متحیر و شگفت زده، در حال نگریستن به مسیح هستند. شگفتی یاران و شاگردان مسیح به خاطر آن است که در زمانی که قحطی به اوج خود رسیده بود و تمام ماهیگیران از صید ماهی ناتوان و عاجز مانده بودند، آن حضرت توانست در مدت زمان بسیار کوتاهی، ماهیان فراوانی را برای ماهیگیران فراهم کند تا آنها را صید کنند و این کار باعث شگفتی صیادان و شاگردان شد.

توجه رافائل سانتسیو به ریزترین جزئیات نقاشی:

رافائل در خلق این نقاشی هنرمندانه، اوج هنر و مهارت خود را به نمایش گذاشته است. انعکاس قایق های ماهیگیری به همراه صیادان و ماهیان درون آنها بر روی آب، چنان با دقت و ظرافت کشیده شده است که گویی رافائل خود از نزدیک به تماشای این صحنه نشسته و در زمان روی دادن این معجزه حضرت عیسی، در آنجا بوده است. او برای نشان دادن حالت شگفتی حواریون داخل قایق مسیح، بر روی حالت دستهای این دو فرد تمرکز کرده است. به خصوص شاگردی که لباس سبز رنگ بر تن دارد و با باز کردن دو دست خود، به خوبی نهایت شگفتی خود را به بیننده نقاشی نشان می دهد.

چگونگی پرداختن به فراوانی ماهیان در نقاشی:

رافائل به خوبی توانسته است به موضوع اصلی اثر که فراوانی ماهی است، بپردازد. هر دو قایق پر از ماهی هستند و قایقی که مسیح در آن قرار دارد، تا به حدی پر شده که دیگر جای ماهی بیشتری را ندارد و حتی ماهیان صید شده از لبه قایق نیز بالاتر آمده اند. ماهیگیران درون قایق دوم نیز با نهایت کوشش، سعی دارند تا ماهیان را از تور ماهیگیری جدا کرده و به درون قایق بیاندازند. اما گویی که ماهیان صید شده در تور، پایانی ندارند. بینندگان این تابلو به راحتی با مشاهده موارد بالا، می توانند درک کنند که چرا این دو شاگرد تا به این حد شگفت زده و حیران هستند.

دیدگاه خود را بنویسید:

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.