کلیدواژه: یکی از بلندترین پرتگاه های جهان

نقاش: راکول کنت تاریخ خلق اثر: سال 1906 میلادی کشور: آمریکا رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: چشم انداز راکول کنت و تاثیر مناظر و چشم اندازهای طبیعی آمریکا بر او: راکول کنت در 21 ژوئن 1882 میلادی در شهر...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.