کلیدواژه: گیتار فلامنکو چیست؟

نقاش: خولیو رومرو دِ تورس تاریخ خلق اثر: سال 1917 میلادی کشور: اسپانیا رسانه: رنگ روغن روی بوم زادگاه فلامنکو و چگونگی پدیدار شدن آن: درباره ریشه و زادگاه فلامنکو در دویست سال گذشته بحث های زیادی شده...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.