کلیدواژه: گردن زدن انسان

نقاش: رومبووت ون تروین تاریخ خلق اثر: قبل از سال 1650 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی پانل شخصیت: سنت جان باپتیست موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت علاقه مندی رومبووت به آثار و بناهای باستانی: رومبووت...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.