کلیدواژه: کلبه خوشبختی

نقاش: آدرین ون استاد تاریخ خلق اثر: سال 1670 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: کلبه روستاییان کشاورز، نمایی از فضای داخلی یک کلبه چوبی در جنگل، زن و مرد. توجه به رفتارهای روزمره زندگی...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.