کلیدواژه: کشیدن نقاشی انسان

نقاش: چارلز تی تاریخ خلق اثر: این نقاشی هنرمندانه در سال 1855 میلادی به تصویر درآمده است. محل کشیده شدن اثر: کشور بلژیک رسانه: رنگ روغن روی پانل

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.