کلیدواژه: کارگاه هنرهای تجسمی

یان استین در این تابلو به خوبی توانسته تا موضوعات مختلفی را در یک نقاشی به تصویر درآورد. او خود را محدود به یک موضوع یا یک مفهوم نکرده است. یعنی به صورت همزمان و واحد، هم به هنر نقاشی پرداخته، هم به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.