کلیدواژه: کارگاه تخصصی هنر

هنر نقاشی قدمتی به درازای خیال آدمی دارد و از آن زمان که انسان آموخت برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود می‌تواند شکل‌هایی را بر دیوار غارها و سنگ‌های صاف حک کند، هنر نقاشی نیز به وجود آمد. در طول گذر...

یان استین در این تابلو به خوبی توانسته تا موضوعات مختلفی را در یک نقاشی به تصویر درآورد. او خود را محدود به یک موضوع یا یک مفهوم نکرده است. یعنی به صورت همزمان و واحد، هم به هنر نقاشی پرداخته، هم به...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.