کلیدواژه: چگونگی لعاب کاری سفال

نقاش: جان ون هایسوم تاریخ خلق اثر: سال 1730 میلادی محل خلق اثر: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم محل نگهداری تابلو نقاشی: نگارخانه دالیتچ (یک موزه هنری واقع در کشور بریتانیا، شهر لندن، ناحیه دالیتچ)...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.