کلیدواژه: چگونگی شکار خطرناک گراز

سنیدرز در این نقاشی به کشیدن گروهی پر تعداد از سگهای شکاری و بسیار درنده پرداخته که در نهایت خشونت و خونخواری ذاتی که در سرشت آنها قرار داده شده است، به یک گراز تنها و البته نیرومند، هجومی بی امان...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.