کلیدواژه: پرندگان در طبیعت وحشی

در این نقاشی اول از همه آنچه که بسیار توجه برانگیز و زیباست، هماهنگی، هم صدایی و اتحاد طبیعت و ساکنان آن با همدیگر است. تمام اجزای این اثر هنری نیز به روشنی می خواهند همین نکته را بیان کنند که هرآنچه...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.