کلیدواژه: هدیه دادن طلا به عروس

ربه‌کا (Rebecca) یا رفقه نام همسر حضرت اسحاق (Isaac) و خواهر لابان (Laban ) می باشد که در این نقاشی توسط بنجامین وست به عنوان سوژه اصلی در نظر گرفته شده است و تمام افرادی که در کنار او هستند، دارای...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.