کلیدواژه: نقاش اسپانیایی سبک کوبیسم

گیتار کلاسیک روی میز اثر پیکاسو یکی از برجسته ترین آثار اوست. پیکاسو مردی بود که قدرت خود را می شناخت و قطعاً کمبودهایش را نیز می دانست. ویژگی او همیشه مهر با وقار و کمابیش میهمان نوازی درباری یک...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.