کلیدواژه: نقاشی لب ساحل

نقاش: ادوار مانه تاریخ خلق اثر: سال 1868 میلادی رسانه: رنگ روغن روی بوم محل خلق اثر: کشور فرانسه، ساحل شهر بولون-سور-مر (Boulogne-sur-Mer). مکان کنونی نگهداری تابلوی اصلی: موزه هنرهای زیبای ویرجینیا...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.