کلیدواژه: نقاشی قایق ساده

نقاش: ریچارد پارکس بانینگتون تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1823 تا 1824 میلادی کشور: بریتانیا سبک: رمانتیسیسم رسانه: رنگ روغن روی بوم رسیدن به مقام استادی در جوانی و مرگی زود هنگام: ریچارد پارکس...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.