کلیدواژه: نقاشی رنگ روغن مرغ

نقاش: ادوین هنری لندزیر تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1832 تا 1833 میلادی کشور: بریتانیا رسانه: رنگ روغن روی پانل موضوع: نقاشی پرندگان، تصویر مرغ ماهی خوار آویزان شده بر دیوار، حواصیل خاکستری شکار شده،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.