کلیدواژه: نقاشی رنگ روغن آسمان

نقاش: جان کانستبل تاریخ خلق اثر: خلق شده در سال 1825 میلادی. محل خلق اثر: کشور بریتانیا، شهر لندن، ناحیه همپستید (Hampstead). رسانه: رنگ روغن روی کاغذ که بر روی مقوای ضخیم چسپانده شده است (مانند...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.