کلیدواژه: نقاشی دوران تیموری

کهنترین تعریف هنر بر اساس نظریه تقلید (یا نسخه برداری) از طبیعت شکل گرفته است و می گوید هنر عبارت از تقلید از طبیعت است که به دست آدمی انجام می شود. این تعریف مبتنی بر نگرش افلاطون و ارسطو از هنر است...

نقاش: ناشناس تاریخ خلق اثر: سال 1431 میلادی کشور: ایران سلسله: تیموری رسانه: مینیاتور گواش کتاب: خمسه نظامی (پنج گنج) – اسکندرنامه بخش: شرفنامه شخصیت: اسکندر مقدونی سوم مکتب: هرات موضوع: ادبیات...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.