کلیدواژه: نقاشی درباره طبیعت پاک

با توجه به نظریه های گوناگونی که درباره این اثر از گذشته تا امروز مطرح بوده است، می توان اینچنین گفت که رامبراند این تابلو را بر مبنای یک چشم انداز واقعی نکشیده است. این نقاشی یک اثر خیالی است که از...

نقاش: کلود لورین تاریخ خلق اثر: سال 1639 میلادی ملیت نقاش: کشور فرانسه محل خلق اثر: کشور ایتالیا، شهر رم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: طبیعت رویایی و خیال انگیز، منظره زندگی در طبیعت زیبای کنار...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.