کلیدواژه: نقاشی دختر هنرمند و نوازنده

در این اثر زیبا بانویی جوان با حالتی سرشار از اندوه، رنج و خستگی بر روی جسمی کروی شکل با قامتی خمیده نشسته و یک چنگ موسیقی را در دستان خود گرفته است. او یک چشم بند بر چشمان خود دارد که نمادی از کور...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.