کلیدواژه: نقاشی حیوانات جنگلی

در این نقاشی اول از همه آنچه که بسیار توجه برانگیز و زیباست، هماهنگی، هم صدایی و اتحاد طبیعت و ساکنان آن با همدیگر است. تمام اجزای این اثر هنری نیز به روشنی می خواهند همین نکته را بیان کنند که هرآنچه...

نقاش: آنری روسو تاریخ خلق اثر: سال 1910 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: بدوی گرایی (Primitivism)، هنر نائیف (Naïve Art). موضوع: نقاشی از چشم انداز جنگل و طبیعت وحشی، حیوانات جنگل ها،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.