کلیدواژه: نقاشی جنگل ساده

نقاش: آنری روسو تاریخ خلق اثر: سال 1910 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: بدوی گرایی (Primitivism)، هنر نائیف (Naïve Art). موضوع: نقاشی از چشم انداز جنگل و طبیعت وحشی، حیوانات جنگل ها،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.