کلیدواژه: نقاشی برف کوهستان

در این نقاشی بسیار زیبا شاهد نمایی از چشم انداز یک کوهستان بکر، وحشی، آرام و طبیعی هستیم که دارای مفاهیمی نمادین از جمله: زندگی و مرگ است. در نمای نزدیک صحنه، شاهد یک درخت خشکیده و سرنگون شده هستیم...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.