کلیدواژه: نقاشی از منظره های زیبا

در این تابلو نقاشی، پرتوهای جسورانه و خیره کنند نور درخشان مهتاب که به سختی از میان تیرگی آسمان شب گذر کرده و باعث روشن شدن این چشم انداز زیبای دریایی شده اند، به تاثیر بسیار چشمگیر این صحنه کمک قابل...

نام نقاش مشهور و توانمند این اثر: ونسان ون گوگ تاریخ خلق اثر: سال 1888 میلادی محل خلق اثر: کشور فرانسه، شهر آرل ملیت نقاش: کشور هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم مکان کنونی نگهداری...

نقاش: جاکوب ون رایسدیل کشور: هلند تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1650 تا 1652 میلادی رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: نقاشی از چشم انداز زیبا، منظره ساختمان آسیاب های بادی قدیمی، آسمان با ابرهای تیره رنگ،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.