کلیدواژه: نقاشی از زن روستایی

نقاش: ونسان ون گوگ تاریخ خلق: سال 1885 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: پست امپرسیونیسم موضوع: چشم انداز، کلبه زیبای جنگلی، منظره غروب تماشایی آفتاب، خانه روستاییان کشاورز در میان جنگل...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.