کلیدواژه: نقاشی از جنگل رنگ روغن

در این نقاشی بسیار زیبا شاهد نمایی از چشم انداز یک کوهستان بکر، وحشی، آرام و طبیعی هستیم که دارای مفاهیمی نمادین از جمله: زندگی و مرگ است. در نمای نزدیک صحنه، شاهد یک درخت خشکیده و سرنگون شده هستیم...

نقاش: آنری روسو تاریخ خلق اثر: سال 1910 میلادی کشور: فرانسه رسانه: رنگ روغن روی بوم سبک: بدوی گرایی (Primitivism)، هنر نائیف (Naïve Art). موضوع: نقاشی از چشم انداز جنگل و طبیعت وحشی، حیوانات جنگل ها،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.