کلیدواژه: نقاشی از جنگل رنگ روغن

در این نقاشی بسیار زیبا شاهد نمایی از چشم انداز یک کوهستان بکر، وحشی، آرام و طبیعی هستیم که دارای مفاهیمی نمادین از جمله: زندگی و مرگ است. در نمای نزدیک صحنه، شاهد یک درخت خشکیده و سرنگون شده هستیم...

آبشار
فرانسه

نقاشی جنگل و آبشار

آنری روسو یک هنرمند خود آموخته بود که هنر نقاشی را از هیچ استاد یا در هیچ کارگاهی یاد نگرفته بود. او از معدود نقاشانی است که به صورت ذاتی، دارای مهارتی بسیار بالا در هنر نقاشی بود و در واقع، خود...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.