کلیدواژه: نقاشي زنان اروپايي در پارک

این تابلو در پارکی سرسبز واقع در شهر لندن به تصویر درآمده است. درباره نام این پارک نمی توان نظر قطعی داد اما به طور حتم این پارک در شهر لندن قرار داشته و همچنین از محتوای این نقاشی نیز اینچنین برمی...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.