کلیدواژه: نحوه دعا خواندن

قبل از هر چیز در ابتدا باید بدانیم که این نقاشی به طور کامل یک اثر هنری بر پایه مذهب است، به دلیل اینکه به باورهای پیروان دین اسلام درباره تاثیرات خواندن دعا در درمان بیماری ها و شفای دردمندان اشاره...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.