کلیدواژه: نحوه بافتن تور ماهیگیری

هنری اساوا تنر در این نقاشی، زندگی ساده، آرام و عامیانه یک خانواده ماهیگیر را به تصویر درآورده که در تاریکی شب مشغول بافتن و آماده کردن تور ماهیگیری خود برای صید ماهی در صبح فردا هستند. این نقاشی را...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.