کلیدواژه: مینیاتور شعر شیرین و فرهاد

نقاش: ناشناس نقاشی مینیاتور گواش کشور: ایران، 1431 میلادی، سلسله تیموری. شخصیت: شیرین و فرهاد مکتب: هرات موضوع: ادبیات برگرفته از: نظامی » خمسه » خسرو و شیرین: رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.