کلیدواژه: میز آرایش دخترانه

نقاش: فردیناند بول تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1643 تا 1647 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: زن با لباسهای زیبا و گرانبها که در برابر میز آرایش و آینه خود ایستاده است، جواهرات و زیورها،...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.