کلیدواژه: مهمانی طبقه دهقانان

نقاش: آدرین ون استاد تاریخ خلق اثر: سال 1674 میلادی کشور: هلند رسانه: قلم و جوهر روی طرح آبرنگ و گواش موضوع: جشن و شادمانی مردمان روستایی و دهقان در کنار هم، خانه روستایی، درختان، صحنه ای از زندگی...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.