کلیدواژه: منظره طبیعت برای طراحی

نقاش: کلود لورین تاریخ خلق اثر: سال 1639 میلادی ملیت نقاش: کشور فرانسه محل خلق اثر: کشور ایتالیا، شهر رم رسانه: رنگ روغن روی بوم موضوع: طبیعت رویایی و خیال انگیز، منظره زندگی در طبیعت زیبای کنار...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.