کلیدواژه: منظره طبیعت برای طراحی

نقاش: کلود لورین تاریخ خلق اثر: سال 1639 میلادی ملیت نقاش: کشور فرانسه محل خلق اثر: کشور ایتالیا، شهر رم رسانه: رنگ روغن روی بوم پیوند دادن مفاهیم اساطیری با چشم اندازهای طبیعی و واقعی کلود لورین یکی...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.