کلیدواژه: معجزات پیامبر عیسی

نقاش: پدرو اورنت نقاشی رنگ روغن روی بوم کشور: اسپانیا، حدود 1613 میلادی شخصیت: مسیح موضوع: کتاب مقدس و مسیحیت، دین و اسطوره شناسی، معجزات پیامبران الهی، معجزه های حضرت عیسی مسیح. درباره زندگینامه...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.