کلیدواژه: مطالعه کتاب مقدس

نقاش: ژرار دو تاریخ خلق اثر: بین سالهای 1631 تا 1632 میلادی کشور: هلند رسانه: رنگ روغن روی پانل سبک: باروک موضوع: دین و کتاب مقدس، خواندن کتاب انجیل، پیرزن در حال مطالعه. نشان دادن مفهوم پیری به...

۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.