کلیدواژه: مرگ در راه سفر

سرگی ایوانف در این تابلو، از بین رفتن امید و سرنوشت اندوهبار این کوچ گزاران را بر روی یک جاده نشان می دهد. وی افرادی را در این اثر به تصویر درآورده است که مرگ نزدیکانشان را به تماشا نشسته اند و می...

۱۳۹۹ - ۱۳۹۱ © تمام حقوق محفوظ است.